Moderní básnické směry

 

Impresionismus

Literatura:

- dává důraz na smyslové prožitky, smyslové vjemy, objevuje se náladovost, pomíjivý, prchlivý pocit, většinou v poezii. V próze a v dramatu je oslaben děj

Představitelé:

  1. období - Monet, Renoir, Pissaros, Cézanne, Degas
  2. období - Van Gogh, Lutrec, Gaugin, Sevratt

Literatura: Sova, Mrštík

Symbolismus:

Literatura:

Fovismus (20 století):

Představitelé: Henry Matisse, Marquet Moreon

Dadaismus:

Představitelé: Max Ernst

Literatura:

- slovní hříčky. Dada znamená dětská hračka. Vznikl ve Švýcarsku - důraz na hravost, spontánnost. Většinou se objevoval v kabaretech - hravý směr. Pocit smíchu z nesmyslu

Expresionismus:

Představitelé: Van Gogh, Toulouse, Munch

Literatura:

- nejistota, úzkost, zoufalství. Vliv měla světová válka. Psychické stavy

Abstraktní exprese:

Představitelé: Jackson Polloc

Kubismus (1908 - 1914)

Piccaso - Slečny z Avignonu

Brack - úzce spojen s Piccasem - těžko rozlišit

Rozklad tvarů na jednotlivé prvky

Josef Čapek

Emil Fila

V literatuře:

Futurismus (1910 - 1918 v Itálii):

Rozvoj v Itálii a v Rusku

V Itálii - futurističtí mluvčí fašistické strany

Rusko - Majakovský - podpora komunistické diktatury

Syžet rozdělen na množství pozic - vyjádření pohybu

Literatura:

Básně - rychlost, moderní svět, civilizace, většina básní neměla typickou grafickou úpravu. Grafická nesystematičnost.

Sirealismus:

  1. období - Dada

Umění fantastična, podvědomí a snu. Obdivovali komunismus. Po druhé světové válce byla tato díla zakázána

Dada - literární hnutí. Centrum - kabaret Voltar - přednášky, výstavy. Monalisa s knírem, ...

Poezie, hudba, malířství

Dekadence:

Časopis Dekadent

Poetismus:

Otci jsou Vítězslav Nezval a Karel Tiget

Kamil Lhoták, Tichý - kresba cirkus klaunů, ...

Zakládání kabaretů - př. kabaret "Červená sedma"