Polostrunatci

Schodné rysy se strunatci

Dýchání hltanem - párové štěrbiny - voda přináší kyslík - předchůdce žaberních stěrbin u ryb

Nervová soustava - hřbetní a břišní páska - vytváří se na hřbetě nervová trubice

Vývojem připomínaj ostnokožce